• Services

"สาธารณสมบัติของลูกค้า คือ พันธกิจของเรา"

บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด

พันธะกิจความรับผิดชอบ
ความเป็นเลิศด้านการทำงาน
ทำให้ลูกค้ามีความสุข
ผลลัพท์

ข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์

บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์

  • บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ทีอีอี กรุ๊ปแห่งที่สอง ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัท ออสก้าฯ กำเนิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการบริหารสินทรัพย์และการบริหารทรัพยากรอาคาร เนื่องจากเราได้เล็งเห็นความสำคัญในงานบริการต่อสินทรัพย์ที่ถูกสร้างมาในมูลค่าสูง หากแต่ผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความสามารถยังมีอยู่ในวงจำกัด หน้าที่หลักของบริษัทฯ คือการบริการหลากหลายรูปแบบเพื่อดูแลการบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับธุรกิจต่างๆ โดยได้สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

    OEM

  • ปัจจุบัน บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในประเทศไทย โดยขยายการบริการที่หลากหลาย ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีความชำนาญ มีการให้บริการที่ครบวงจร ด้วยคุณภาพ ความรับผิดชอบ และความเป็นมิตร โดยที่บริษัทฯได้ใช้ประสบการณ์ที่เป็นมาตราฐานสากลซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้ว ทั่วภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ทั้งในประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย

    OEM