กี่ยวกับเรา

 

    บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ทีอีอี กรุ๊ปแห่งที่สอง ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัท ออสก้าฯ กำเนิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการบริหารสินทรัพย์และการบริหารทรัพยากรอาคาร เนื่องจากเราได้เล็งเห็นความสำคัญในงานบริการต่อสินทรัพย์ที่ถูกสร้างมาในมูลค่าสูง หากแต่ผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความสามารถยังมีอยู่ในวงจำกัด หน้าที่หลักของบริษัทฯ คือการบริการหลากหลายรูปแบบเพื่อดูแลการบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับธุรกิจต่างๆ โดยได้สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

    ปัจจุบัน บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในประเทศไทย โดยขยายการบริการที่หลากหลาย ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีความชำนาญ มีการให้บริการที่ครบวงจร ด้วยคุณภาพ ความรับผิดชอบ และความเป็นมิตร โดยที่บริษัทฯได้ใช้ประสบการณ์ที่เป็นมาตราฐานสากลซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้ว ทั่วภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ทั้งในประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย

    บริษัทออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด ขอเสนองานบริหารอสังหาริมทรัพย์ ด้วยความเป็นมืออาชีพ ลดค่าใช้จ่าย สะดวก ปลอดภัย เพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์ของท่าน จนนำไปสู่ผลลัพธ์สูงสุดขององค์กร “การบริหารที่มีประสิทธิภาพและพึงพอใจของผู้รับบริการ”


บริษัทฯ ในเครือ (ประเทศไทย)


บริษัทฯ มีความมั่นคง มีธุรกิจในเครือหลายประเภทที่พร้อมจะให้บริการท่านได้ อย่างครบวงจรที่ครอบคลุมความต้องการด้านบริการในเรื่องของการบริหารและจัดการ วางแผน จัดระบบงานการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้แล้วยังมีบริการเรื่องระบบบัญชี การจัดซื้อและจัดจ้างที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารโครงการ งานบำรุงรักษา งานระบบวิศวกรรม งานด้านกฎหมาย รวมทั้งการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนฯลฯ ซึ่งมั่นใจว่าขณะนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจกับการบริหารชุมชนและทรัพย์สินให้มีมูลค่า จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจที่ดีจาก ลูกค้าเสมอมา