ลงาน

ชี วาทัย รามคำแหง

โครงการ : ชีวาทัย รามคำแหง

บริหารงานนิติโดย : บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด

  • โครงการ : ชีวาทัย รามคำแหง
  • เจ้าของโครงการ : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
  • รายละเอียดโครงการ : คอนโดมิเนียม 33 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 535 ยูนิต
  • ระยะเวลาบริหาร : สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน


นิติบุคคลอาคารชุด ชีวาทัย รามคำแหง