ลงาน

ดอะ สุรวงค์

โครงการ : เดอะ สุรวงค์

บริหารงานนิติโดย : บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด

  • โครงการ : เดอะ สุรวงศ์
  • เจ้าของโครงการ : บริษัท ชีวาทัย ฮัพซูน จำกัด
  • รายละเอียดโครงการ : คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 1อาคาร จำนวน 52 ยูนิต
  • ระยะเวลาบริหาร : มิถุนายน 2553 – ปัจจุบัน


นิติบุคคลอาคารชุดเดอะสุรวงค์